Yhdistyksen esittely

 

Yhdistyksen toiminta

Suomen Urheilujohtajaseniorit ry järjestää vuosittain seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa esiintyvät urheilun ja muun yhteiskunnan keskeiset vaikuttajat. Näissä tapahtumissa yhdistyksen jäsenet saavat tuntumaa urheilun ajankohtaisiin kysymyksiin  ja voivat myös tuoda esille mielipiteitään ja näin mahdollisesti  vaikuttaa tulevaan kehitykseen. Yhdistys ylläpitää sosiaalista verkostoa, jonka aktiivisena osapuolena jäsenet ovat.

Vakituiseksi toiminnaksi ovat muodostuneet yhteiset matkat, jotka ensisijaisesti suuntautuvat oman maamme lisäksi lähialueille. Muita toimintamuotoja ovat ulkoilupäivät, teatteri-ja konsertti-illat, urheilutapahtumiin osallistumiset ja maakuntaretket.

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä erikseen vuosittain haettavilla opetus- ja kulttuuriministeriön veikkausvoittovaroista myönnettävällä avustuksella.

Yhdistyksen rekisterit

Yhdistys ylläpitää rekisteriä, josta käy ilmi jäsenen nimi, syntymäaika, jäseneksi liittymisvuosi sekä yhteystiedot. Niitä ovat postiosoite, puhelinnumero (mikäli tiedossa) sekä sähköpostiosoite, mikäli sellainen on käytössä. Yhteydenpito tapahtuu sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Uusille jäsenille jaettavassa jäsenluettelossa mainitaan kunkin yhdistyksen jäsenen kotikuntatieto sekä yhdistykseen liittymisvuosi. Rekisteriä ylläpitää ja sitä hallitsee yhdistyksen sihteeri. Yhdistys ei luovuta mitään jäsenistöä koskevia tietoja ulkopuolisille.