Puheenjohtajan tervehdys

22.12.2018

Kerstin Ehnholm
Kerstin Ehnholm

Olen tänä vuonna saanut useasti kertoa yhdistyksemme, Suomen Urheilujohtajaseniorit ry:n olemassaolosta. Yhdistyksemme markkinointi ei ole välttämättä ollut erilaisten urheiluorganisaatioiden keskuudessa riittävän tehokasta. Hämmästyttävän usein myös kysytään, miksi urheilun johtotehtävistä siirtyneet yleensä tarvitsevatkaan omaa yhdistystä. Ensinnäkin siksi, että monet yhdistyksemme jäsenistä toimivat tai ovat toimineet luottamustehtävissä, jotka eivät tunne eläkeikää. Toiseksi siirtyminen urheilun johtotehtävistä eläkkeelle tai sivuun ei leikkaa osaamista tai kiinnostusta urheilua ja urheilupolitiikkaa kohtaan, mutta kohtaamisia ei välttämättä tarjoudu enää niin helposti. Niin sanotun hiljaisen tiedon siirtyminen jää liiankin helposti juhlapuheiden aiheiksi.

SUSE ylläpitää yhteyksiä urheilujohtajiin ja aktiiviseen urheiluvaikuttamiseen. Urheilun järjestörakenne on käynyt läpi varsinaisen myllerryksen erilaisine välivaiheineen. Ei ole ihan helppoa ymmärtää tapahtunutta ja tapahtuvaa, ellei saa siitä jatkuvaa päivitystä. Yhdistyksemme asiantuntijatapaamiset luovat hyvän mahdollisuuden päivittää tietoa ja parhaassa tapauksessa myös mahdollisuuden vaikuttaa tapahtumien kulkuun. SUSEn jäsenten kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat laajoja. Sen huomaa muun muassa pohjoismaisissa kongresseissa tai tapaamisissa Viron vastaavan järjestön kanssa osallistujien kysellessä kuulumisia tuntemistaan ihmisistä.

“What´s in it for us” kyseli eräs Etelä-Afrikan edustaja urheilujohtajuutta käsittelevässä, kansainvälisessä kongressissa. Tämä kysymys on hyvä pitää mielessä erilaisissa yhteyksissä ajatellen sitä, miten voisimme myötävaikuttaa muun muassa nykyisten, tulevien ja entisten urheilujohtajien osaamiseen ja hyvinvointiin. SUSE:ssa meidän onkin hyvä miettiä, millä tavoin voimme organisoidusti siirtää tietomme urheilun hyväksi. Tätä toimintaa voidaan myös kutsua mentoroinniksi.

Kerstin Ehnholm

SUSE:n puheenjohtaja vuodesta 2010