Hallitus

Suomen Urheilujohtajaseniorit ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt myös hallituksen ulkopuolelta.

Vuoden 2024  hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja/Ordförande Birgitta Kervinen
puhelin 040-588 6295, gitta(at)birgittakervinen.fi

Varapuheenjohtaja/Viceordförande Mikko Vanni
puhelin 0400-422751, mikko.vanni(at)lifestyleinvest.fi  

Sihteeri/Sekreterare Vesa Lappalainen
puhelin  040-8204730, vesa.lappalainen(at)kotikone.fi  

Jäsen/Medlem Leena Harkimo
leena(at)leenaharkimo.fi

Jäsen/Medlem Harri Järvinen
harri.jarvinen23(at)gmail.com

Jäsen/Medlem Tarmo Pipatti
tarmo.pipatti(at)gmail.com

Jäsen/Medlem Anneli Pönkkö
anneli.ponkko(at)gmail.com

Jäsen/medlem Kyösti Vesterinen
kyosti.vesterinen(at)kolumbus.fi