Yhdistyksen toiminta

Suomen Urheilujohtajaseniorit ry järjestää vuosittain seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa esiintyvät urheilun ja muun yhteiskunnan keskeiset vaikuttajat. 

Tapahtumissa yhdistyksen jäsenet saavat tuntumaa urheilun ajankohtaisiin kysymyksiin  ja voivat  tuoda esille mielipiteitään ja  vaikuttaa tulevaan kehitykseen. 

Yhdistys ylläpitää sosiaalista verkostoa, jonka aktiivisena osapuolena jäsenet ovat.

Vakituiseksi toiminnaksi ovat muodostuneet yhteiset matkat, jotka ensisijaisesti suuntautuvat oman maamme lisäksi lähialueille. Muita toimintamuotoja ovat ulkoilupäivät, teatteri-ja konsertti-illat, urheilutapahtumiin osallistumiset ja maakuntaretket.

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä erikseen vuosittain haettavilla opetus- ja kulttuuriministeriön veikkausvoittovaroista myönnettävällä avustuksella.

Viestimme toiminnastamme verkkosivujemme Toimintaa-osiossa, Uutiset-palstalla, FB-sivustollamme ja jäsenille myös sähköpostilla ja tapahtumissa.


Yhdistyksen rekisterit

Yhdistys ylläpitää rekisteriä, josta käy ilmi jäsenen nimi, syntymäaika, jäseneksi liittymisvuosi sekä yhteystiedot. Niitä ovat postiosoite, puhelinnumero (mikäli tiedossa) sekä sähköpostiosoite, mikäli sellainen on käytössä. 

Yhteydenpito tapahtuu sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Uusille jäsenille jaettavassa jäsenluettelossa mainitaan kunkin yhdistyksen jäsenen kotikuntatieto sekä yhdistykseen liittymisvuosi. Rekisteriä ylläpitää ja sitä hallitsee yhdistyksen sihteeri. Yhdistys ei luovuta mitään jäsenistöä koskevia tietoja ulkopuolisille.