TOIMINTASUUNNITELMA 2024

URHEILUJOHTAJASENIORIT – ARVOJOHTAJUUTTA YHDESSÄ 

Tehtävä
Suomen Urheilujohtajaseniorit ry (SuSe) on entisten ja nykyisten urheilujohtajien sekä liikunnan ja urheilun vaikuttajien yhteisö, joka edistää vastuullista urheilujohtajuutta ja toimii jäsentensä yhteisenä kohtauspaikkana.

Arvot
Toimimme: - yhteisöllisyyttä vaalien - aloitteellisesti ja rohkeasti - iloa ja virkistystä tuottaen

Yleistä
Yhdistyksen 42. toimintavuosi on uuden strategian pojalta ja jäsenistön toiveiden mukaista toimintaa. Vuosi 2024 jatkaa perinteisiä jäsentapahtumia, lounastapaamisia, maakuntamatkoja ja muita tapaamisia. Vuoden 2024 tärkein tapahtuma on pohjoismaiden ja Viron yhteinen konferenssi 14.-16.6. Vantaalla.

Tammikuu 

Järjestämme vuodelta 2023 siirtyneen maakuntamatkan Tampereelle. Pääsemme tutustumaan Tampereen kaupungin liikuntatoimeen, Nokia-areenaan ja Hämeen Liikunnan ja Urheilun aluetoimintaan.

Avaamme ilmoittautumisen Sukupolvet Kuninkaantiellä -konferenssiin ja markkinoimme sitä jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille. Käymme yhteistyöneuvottelut Vantaan kaupungin kanssa konferenssiin liittyvistä asioista.

Helmi-Maaliskuu           
Jatkamme kesän konferenssin valmisteluja yhteistyöneuvotteluilla eri tahojen kanssa, vahvistamalla projektisuunnitelman ja hankkimalla vantaalaisia ohjelman suorittajia.

Huhtikuu
Järjestämme yhdistyksemme vuosikokouksen 4.4. pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, URHEA:n tiloissa. Rehtori Simo Tarvonen esittelee urheiluakatemian toimintaa ja tulevaisuuden visioita.

Osallistumme Ruotsin Riksidrotts Vännerien vuosikokoukseen 16.4. ja Torsten Tegner stipendin jakotilaisuuteen.

Toukokuu   
Jatkamme kesän seminaarin valmisteluja. Järjestämme koulutustilaisuuden Sokos Flamingon tiloissa hallituksen jäsenille ja seminaariin tuleville vapaaehtoisille.

Kesäkuu      
Järjestämme 14.-16.6. Sukupolvet Kuninkaantiellä -konferenssin Vantaalla Break Sokoshotelli Flamingossa. Julkistetaan yhdistyksen 40-vuotishistoriikki.

Syyskuu      
Teemme yhteenvedon kesän konferenssista ja päätämme yhteistyöstä vuoden 2026 konferenssin osalta yhdessä virolaisten kanssa.

Lokakuu
Järjestämme lounastilaisuuden. Ajankohdan ja lounaspuhujan ilmoitamme Uutiskirjeessä.

Marras-joulukuu            
Järjestämme kulttuurimatkan ja/tai joulujuhlan. Tarkemman ajankohdan hintatietoineen ilmoitamme Uutiskirjeessä.
Aloitamme vuoden 2025 tapahtumien suunnittelun.

Suomen Urheilujohtajaseniorit ry    Finlands Idrottsledarseniorer rf

VUOSIKERTOMUS 2023 

Yleistä

Vuosi 2023 oli yhdistyksemme 41-toimintavuosi. Järjestön perustamisen 40-juhlavuoden jälkeen toiminta keskittyi jäsentapahtumien läpivientiin ja vuoden 2024 pohjoismaisen Sukupolvet Kuninkaantiellä -konferenssin valmisteluihin.

Tammikuussa järjestettiin kolmas Rytminvaihdos -seminaari, joka oli seminaarisarjan viimeinen. Trilogiasta on kooste nettisivuillamme.

Vuonna 2023 hallituksen toiminta perustui yhdistyksen uudelle strategialle, jota tuotiin esille niin vuosikokouksessa kuin jäsentapahtumissa. Suse antoi oman lausuntonsa Suomen Olympiakomitean sääntöihin.  Olympiakomitean info ja jäsentilaisuuksiin sekä vuosikokoukseen osallistuttiin .

Uuden strategian pohjalta aloitettiin myös vuoden 2024 pohjoismaiden ja Viron yhteisen konferenssin valmistelut. Teemaksi päätettiin Sukupolvet Kuninkaantiellä ja järjestämispaikaksi Vantaa.

Vuoden 2023 aikana Suse haki EU-tukea senioriteetti-hankkeelle. Hakemus ei tuottanut myönteistä tukipäätöstä.

Vuoden 2023 aikana jäsenistö osallistui aktiivisesti jäsentapahtumiin. Yhteyttä jäseniin ylläpidettiin pääasiallisesti sähköpostin, urheilujohtajaseniorit.fi -kotisivujen, FB-sivujen ja Uutiskirjeen kautta.  

Vuoden 2023 aikana Kerstin Ehnholm aloitti yhdistyksemme 40-vuotishistoriikin kirjoittamisen.

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 121. Uusia jäseniä liittyi 9 ja eroanomuksia oli 4. Jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on toiminut urheilujohtajatehtävissä useita vuosia tai on muuten merkittävällä tavalla vaikuttanut urheilun kehittämiseen ja on täyttänyt 50 vuotta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

Vuoden 2023 aikana yhdistyksen jäsenistä ei poisnukkunut kukaan.

Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Birgitta Kervinen, varapuheenjohtaja Eero Holstila sekä jäsenet Maija Innanen, Sirkka-Liisa Maijanen (31.10.2023 saakka), Eila Ruuskanen-Himma, Jorma Savola, Mikko Vanni ja Kyösti Vesterinen. Hallituksen sihteerinä toimi Vesa Lappalainen. Hallitus piti yhteensä seitsemän (7) kokousta. Kokouksiin pystyi osallistumaan myös etänä. Kokouksista kaksi pidettiin teams-yhteydellä.  
Toimintakalenteri

Tammikuu
Rytminvaihdos 3 -seminaari pidettiin 11.1. Teemana oli urheilun hyveet. Paneelissa paneuduttiin niin hyveisiin kuin urheilun uudistettavaan tarinaan ja koko urheiluyhteisön johtamisen muutoksiin. Tilaisuudessa oli läsnä 68 henkilöä ja Webinaarin kautta noin 200.

Tallenteen tilaisuudesta löydät tästä linkistä: https://www.webcasting.fi/minedu/qh2Q7qFm/ 

Maalis - huhtikuu
Ensimmäinen lounastapaaminen oli kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. ravintola Graniittilinnassa. Lounasvieraanamme oli päätoimittaja, emerita Reetta Meriläinen. Lounaalle osallistui 37 jäsentämme ja ystävää. Lounastapaaminen sai hyvän vastaanoton, kiitos ansiokkaan vieraamme. Hallitus päätti jatkaa lounastapaamisia 1-2 kertaa vuodessa.

Jatkettiin vuosikokous ja konferenssivalmisteluja.

Toukokuu
Ennen vuosikokousta Kristian Nyman esitteli kirjoittamansa kirjan Mannerheimin jäljissä halki Aasian ja kertoi mielenkiintoisasti tekemästään matkasta.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 4.5. Helsingin kaupungin liikuntatoimen tiloissa Vallilassa. Paikalla oli 28 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kirsti Partanen ja sihteerinä Vesa Lappalainen. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Birgitta Kervinen. Hallituksen jäseniksi valittiin Eero Holstila, Maija Innanen, Sirkka-Liisa Maijanen, Eila Ruuskanen-Himma, Jorma Savola, Mikko Vanni ja Kyösti Vesterinen.

Vuosikokouksen päätteeksi Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen kertoi kaupungin liikuntastrategiasta ja sen toimeenpanosta. 

Kesäkuu
Hallitus kokoontui 6.6. laajennettuun kokoukseen Kunnarlassa käsittelemään vuoden 2024 pohjoismaiden ja Viron yhteistä konferenssia. Läsnä oli hallituksen jäsenten lisäksi 6 kutsuttua Susen jäsentä. Kokouksessa päätettiin alustava kolmen päivän konferenssiohjelma. Vuoden aikana ohjelma tarkentui ja lopullinen ohjelma valmistui 10.1.2024. Tapaamisessa asetettiin tavoitteeksi uudenlainen ja monipuolinen ohjelma, jossa käsitellään niin työelämän haasteita kuin senioriteetti-käsitettä, sosiaalista ohjelmaa unohtamatta.

Syyskuu 
Perinteinen maakuntamatka peruuntui. Sen piti suuntautua Tampereelle. Ohjelmassa suunniteltu tapaaminen Kalervo Kummolan kanssa ja Nokia-areenaan tutustuminen eivät olleet mahdollisia tällä aikataululla. Maakuntamatka päätettiin toteuttaa tammikuussa 2024.

Lokakuu

Toinen jäsenlounas järjestettiin 25.10. ravintola Graniittilinnassa. Lounaspuhujaksi saimme Aalto-yliopiston työelämäprofessori Sami Itanin. Lounaalle osallistui 40 jäsentä ja ystävää kuuntelemaan erittäin ajankohtaista ja mielenkiintoista Sami Itanin esitystä.

Joulukuu
Osana vuoden 2024 konferenssia järjestimme ystävyysmatkan Tallinnaan 7.-8.12. Matkalla osallistui 15 yhdistyksemme jäsentä ja ystävää. Matkan aikana esittelimme tulevaa konferenssiohjelmaa ja saimme siihen hyvää palautetta. Tallinnassa tapasimme veljesjärjestömme ja Eestin Kalevin edustajia. Tapaamisessa saimme myös ajantasatietoa Eestin urheilurekisterin toimivuudesta.

Talous

Pääasiallisin tulonlähde olivat jäsenmaksut ja tapahtumien osallistumismaksut. Yhdistys sai taloudellista tukea Tre Smeder Stiftelsiltä. 
Tilikauden tulos oli +227,73 euroa.

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

URHEILUJOHTAJASENIORIT – ARVOJOHTAJUUTTA YHDESSÄ 

Tehtävä
Suomen Urheilujohtajaseniorit ry (SuSe) on entisten ja nykyisten urheilujohtajien sekä liikunnan ja urheilun vaikuttajien yhteisö, joka edistää vastuullista urheilujohtajuutta ja toimii jäsentensä yhteisenä kohtauspaikkana.

Arvot
Toimimme
- yhteisöllisyyttä vaalien
- aloitteellisesti ja rohkeasti
 - iloa ja virkistystä tuottaen

Yleistä
Yhdistyksen 41. toimintavuosi on uuden strategian pojalta ja jäsenistön toiveiden mukaista toimintaa. Vuosi 2023 jatkaa perinteisiä jäsentapahtumia, mutta tuo uutena toimintana lounastilaisuudet keväällä ja syksyllä. Vuosi 2023 on pohjoismaiden konferenssin valmistelua, joka tulee olemaan osa yhdistyksen EU-hanketta. Tälle hankkeelle yhdistys hakee omaa EU-hankerahaa yhdessä Ruotsin ja Viron veljesjärjestöjen kanssa. Vuoden aikana käynnistämme yhdistyksen 40-vuotishistoriikin kokoamisen.

Tammikuu   

Järjestämme 11.1. kolmannen Urheilujohtajuus nyt – rytminvaihdos 3 -seminaarin aiheesta ’’Hyveet liikunnan ja urheilun muutoksessa’’. Seminaaripaikka on STM:n Meritulli-Sali. Alustajana on Antti Kylliäinen ja panelisteina Pekka Ilmivalta, Kati Lehtonen, Erkki Liikanen ja Rikka Visa. Seminaari päättää trilogian ja yhdistyksen hallitus käsittelee tapahtuman ja teeman jatkamista tulevina vuosina.

Maaliskuu   

Järjestämme ensimmäisen lounastilaisuuden kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. ravintola Graniittilinnassa. Lounaspuhujaksi kutsumme Reetta Meriläisen aiheesta ’’Mistä tulee urheilun imu ja ilo?’’ 
Aloitamme pohjoismaiden konferenssin valmistelut neuvotteluilla Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen kutsumana.

Toukokuu    

Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 4.5. klo 14.00 Helsingin kaupungin liikuntapäällikkö Tarja Loikkasen kutsumana osoitteessa Konepajankatu 3 B.  Tilaisuudessa saamme kuulla Kristian Nymannin esittely kirjastaan Mannerheimin jalanjäljillä Aasian aroilla

Kesäkuu       

Kutsumme pohjoismaiden veljesjärjestöjen ja Viron edustajat teams-kokoukseen käsittelemään vuoden 2024 konferenssin ohjelmaa.

Syyskuu       

Toteutamme maakuntamatkan Tampereelle 5.-6.9.2023 Hämeen Liikunta ja Urheilun kutsumana. Matka alkaa liikuntapoliittisella symposiumilla Tampereen Areenalla yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Aiheena tulee olemaan seuratoiminta ry vai oy pohjalta. Matkan hinta ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan Uutiskirjeessä.

Lokakuu

Järjestämme lounastilaisuuden. Ajankohdan ja lounaspuhujan ilmoitamme Uutiskirjeessä.

Marras-joulukuu              

Järjestämme EU-hankkeen pohjalta seminaarimatkan Tallinnaan. Tarkemman ajankohdan hintatietoineen ilmoitamme Uutiskirjeessä.


Suomen Urheilujohtajaseniorit ry, Finlands Idrottsledarseniorer rf

Toimintasuunnitelma 2022

Urheilujohtajaseniorit - arvojohtajuutta yhdessä. 

Urheilujohtajaseniorit

Suomen Urheilujohtajaseniorit ry (SuSe) on entisten ja nykyisten urheilujohtajien sekä liikunnan ja urheilun vaikuttajien yhteisö, joka edistää vastuullista urheilujohtajuutta ja toimii jäsentensä yhteisenä kohtauspaikkana.

Arvot

Toimimme

  • yhteisöllisyyttä vaalien
  • aloitteellisesti ja rohkeasti
  • iloa ja virkistystä tuottaen

Yleistä 

Alkuvuoden aikana päivitämme yhdistyksemme strategian esitettäväksi vuosikokoukselle. Ennen vuosikokousta järjestämme jäsenkyselyn, jonka pohjalta kehitämme tulevaa toimintaamme ja tapahtumiamme. Haluamme vahvistaa jäsentilaisuuksia, yhteenkuuluvaisuutta ja kumppanuutta uudistetun strategiamme pohjalta.


Toimintakalenteri 2022

Tammikuu       

Järjestämme Strategisen urheilujohtamisen paneelikeskustelun ’’Urheilujohtajuus nyt – rytminvaihdos 2’’ 19.1.2022 klo 13.15 – 16 seminaaritila PAJA, Mariankatu 9, Helsinki yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Maaliskuu        

Tutustumme pääkaupunkiseudun huippu-urheiluakatemian Urhea-halliin 21.3.

Toukokuu         

Vuosikokous järjestetään torstaina 12.5. klo 14 Svenska Folkskolans Vänner G18, Yrjönkatu 31, Helsinki. 

Kesäkuu            

Osallistumme 17. – 19.6. Pohjoismainen konferenssiin, Tukholman lähistöllä Bosön saarella.

Kesä-heinäkuussa osallistumme Olympiastadion 70-vuotta tapaamisen.

Syyskuu            

Toteutamme maakuntamatkan Jyväskylään 22.-23.9.

Marraskuu       

Järjestämme seuran 40-vuotisjuhlan perjantaina 18.11. klo 18 Arbetets vänner juhlasalissa, Annankatu 4, Helsinki, perinteisin juhlamenoin.


Suomen Urheilujohtajaseniorit ry, Finlands Idrottsledarseniorer rf

Toimintakertomus 2021

Yleistä

Vuonna 2021 hallitus valmisteli yhdistykselle uutta strategiaa, jonka tarkoitus on valmistua vuonna 2022. Yhdistys rakensi viestinnän linjauksia.

Vuoden aikana yhdistyksessä valmisteltiin selvitystä liikunnan ja urheilun 2010-luvun rakennemuutoksesta julkaistavaksi tammikuun liikuntapoliittisessa seminaarissa.

Yhdistys järjesti yhteisöllisiä jäsentilaisuuksia. Toimintavuotta varjosti koronaepidemia. Tapahtumia jouduttiin siirtämään. Yhteyttä jäseniin ja urheilujohtajuudesta kiinnostuneisiin vahvistettiin sähköisillä kanavilla.

Yhdistys liittyi Olympiakomitean kumppanuusjäseneksi.

Hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Kerstin Ehnholm jätti tehtävänsä ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Birgitta Kervinen.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on toiminut urheilujohtajatehtävissä useita vuosia tai on muuten merkittävällä tavalla vaikuttanut urheilun kehittämiseen ja joka on täyttänyt 50 vuotta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

Jäseniä yhdistyksessä on 109.

Hallitus 

Hallitus piti yhteensä seitsemän (7) kokousta, kolme kevätkaudella ja neljä syyskaudella.

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Kerstin ”Tessa” Ehnholm luopui 11 vuoden jälkeen puheenjohtajuudesta. Samoin luopuivat tehtävistään varapuheenjohtaja Kristian Nyman ja hallituksen jäsen Anna-Maija Kivimäki.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Birgitta Kervinen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Eero Holstila, Maija Innanen, Eila Ruuskanen-Himma, Timo Sahi ja Rolf Mikkola. Uusina hallituksen jäseninä aloittivat Jorma Savola ja Mikko Vanni. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Eero Holstilan.

Pitkäaikainen yhdistyksen sihteeri Marga Lindahl luopui sihteerin tehtävistä. Uutena sihteerinä aloitti Vesa Lappalainen 1.1.2022 osallistuen hallituksen kokouksiin vuosikokouksen jälkeen.


Toimintakalenteri 2021

Tammikuu
Yhdistys pohti tulevaisuuttaan.

Maaliskuu
Yhdistys aloitti Urheilujohtajuus nyt – Rytminvaihdos 2 -seminaarin valmistelun. Pandemiasta johtuen seminaarin ajankohta muutettiin syksyltä tammikuulle 2022. Maakuntamatkaa Jyväskylään siirrettiin. 

Yhdistys valmisteli vuosikokousasioita. Yhdistys aloitti verkkosivuilla kerran kuussa ilmestyvän haastattelusarjan urheiluvaikuttajista.
Huhtikuu 
Yhdistys hyväksyi uusia jäseniä. Yhdistys jatkoi liikuntapoliittisen seminaarin valmistelua.

Toukokuu
Yhdistys valmisteli liikuntapoliittisen seminaarin kumppanuuksia.

Pandemiasta johtuen yhdistyksen vuosikokous siirrettiin elokuulle.

Kesäkuu
Elämyksellinen ulkoilupäivä, opastettu ”Kiveen hakatut”- kävely toteutettiin Hietaniemen hautausmaalla 7.6. Oppaina olivat toimittajat Jouko Vuolle ja Arto Teronen. Tilaisuus sai paljon kiitosta osallistujilta, joita oli 28.

Yhteistyöneuvottelu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa aloitettiin 26.6. vuoden 2022 yhteistyöstä valtuutetulla työryhmällä Eero Holstila, Maija Innanen, Eila Ruuskanen-Himma ja Birgitta Kervinen 

Heinäkuu

Elokuu

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.8.2021 Espoon Kunnarlassa aurinkoisissa säässä ja hyvissä tunnelmissa. Paikalla oli 30 ja etäyhteyksin 1 yhdistyksen jäsentä.

Ennen vuosikokousta ministeri Elisabeth Rehn puhui suhteestaan liikuntaan ja urheiluun ja työstään sekä sen merkityksestä. Ministeri Rehn kutsuttiin vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen kunniajäseneksi.

Edellisen hallituksen toimesta aloitettu Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäsenyyden hakeminen saatiin myönteiseen päätökseen. 
Uusi puheenjohtaja osallistui Olympiakomitean syyskokoukseen 20.11.2021 Radisson Blue Royalissa.

Urheilujohtajasenioreiden edellinen hallitus aloitti ministeri Lauri Tarastin tuella sääntöuudistusesityksen valmistelun Olympiakomitean hallitusvalinnoista. Esitys jätettiin Olympiakomitean hallitukselle kolme viikkoa ennen Olympiakomitean vuoden 2021 syyskokousta.

Kesän 2021 aikana aloitettiin valmistautuminen yhdistyksen 40-vuotistapahtumiin. Edellinen hallitus valtuutti työryhmän Maija Innanen, Eila Ruuskanen-Himma, Eero Holstila ja Birgitta Kervinen aloittamaan neuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Urheilujohtajaseniorit esittivät yhteistyölle seuraavia sisältöjä: yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuosi, Urheilujohtajuus nyt - Rytminvaihdos 2 -liikuntapoliittinen seminaari ja urheiludiplomatia. OKM lupautui kumppaniksi Rytminvaihdos 2 -seminaariin vuoden 2022 tammikuussa.

Seminaarin valmisteluun kuului 25 entisten urheilujohtajan haastatteluprojekti urheilun 2010-luvun rakennemuutoksesta. Selvityksen toteuttivat Maija Innanen ja Eila Ruuskanen-Himma. Kaikki haastateltavat kontaktoitiin henkilökohtaisesti ja sovittiin haastatteluajankohdat. Haastattelijat tapasivat henkilökohtaisesti kolme haastateltavaa ja loput 22 haastattelua tehtiin videoyhteyksillä. Haastattelujen pohjalta valmistui 86-sivuinen raportti toimimaan pohjamateriaalina juhlavuoden avausseminaarissa.

Syyskuu 
Yhdistys aloitti strategian uudistuksen ja urheilujohtajien haastattelututkimuksen. Strategian vetäjäksi nimettiin varapuheenjohtaja Eero Holstila. Haastatteluraportin toteutuksesta vastasivat Maija Innanen ja Eila Ruuskanen-Himma.

Lokakuu
Yhdistys jatkoi strategiatyötä ja yhdistyksen hallintoon liittyvien toimenpiteiden hoitoa. Yhdistys valmisteli kulttuuri- ja pikkujoulutapahtumaa ja juhlavuoden aloittavaa liikuntapoliittista seminaaria yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Marraskuu
Syksyn kulttuuritapahtuma ja joulujuhla järjestettiin Arbetets Vännerien tiloissa Helsingissä. Kulttuurineuvos Eino Grön veti hienon konserttisetin innostuneelle juhlaväelle. Osallistujia oli lähes 30.

Talous

Pääasiallisin tulonlähde oli jäsenmaksut ja tapahtumien osallistumismaksut. Aloitettiin uusien rahoituskanavien kartoittaminen. Tilikauden tulos oli -151,88 euroa.