Sukupolvet Kuninkaantiellä -konferenssi avattiin

14.6.2024

Puheenjohtaja Kervinen: "Seniorit ovat resurssi, eivät reservi."

Tällä otsikon vankalla totuudella Suomen Urheilujohtajasenioreiden puheenjohtaja Birgitta Kervinen avasi Pohjoismaisen urheilujohtajasenioreiden kolmipäiväisen konferenssin Vantaalla perjantaina.

- Me korostamme yhteistyön tekemistä sukupolvien välillä, koska oppiminen toinen toisiltamme on tärkeää. Se mahdollistuu parhaiten dialogia yhdessä käymällä toiminnan eri tasoilla toimimalla.

- Nuorempi sukupolvi elää vahvasti tässä ajassa. Nopeasti etenevä kehitys uhkaa pudottaa nuoretkin vauhdista. Liikkumattomuus, mielenterveysongelmat ja monet sosiaaliset haasteet ovat läsnä kaikkialla maailmassa.

- Meillä senioreilla on kokemus eletystä elämästä, työelämän tuomasta viisaudesta ja selviytymistarinat kerrottavana. Ikäjohtaminen, senioriteetti, monipuolinen työ- ja elämänkokemus, vanhemmuus ja isovanhemmuus ovat asioita, joista meillä on kokemusta, Kervinen totesi. 

- Yhdessä olemme supervoima. Näin uskon. Kansainvälisyys on rikkautta. Maailman muutos tapahtuu vauhdilla. Urheilu ei ole irrallaan maailmasta. Me seniorit osoitamme todeksi kuinka varhain solmitut ystävyydet ja yhdessä tehty työ kantavat yli vuosikymmenten.

- Millaiset ovat uudet haasteemme? Mitä tapahtuu kunnille, urheilujärjestöille ja -seuroille? Ketä me palvelemme ja kenen etuja ajamme? Millaisin voimin tehdään työtä urheilun kansalaisliikkeen tärkeimmässä perustassa urheiluseurassa, joka Ruotsissa täytti jo 200 vuotta, Suomessa kohta 170 vuotta? Tämä yhteinen pohjoismainen ja virolainen konferenssi antaa varmaan vastauksia esittämiini kysymyksiin, Kervinen heitti 70-päiselle osallistujajoukolle.

 

Puheenjohtaja Birgitta Kervinen

Ministeri Sandra Bergqvist: ikäihmiset entistä vahvemmin liikkumaan

Suomen liikuntaministeri Sandra Bergqvist sanoi valtiovallan tervehdyksessään Suomen hallituksen tavoitteena olevan kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä, minkä vuoksi on käynnistetty nelivuotisen koko väestöön kohdistuvan Suomi liikkeelle -ohjelman.

- Tiedämme, että liian vähäinen liikkuminen on suuri yhteiskunnallinen haaste, jota ei yhdessä hallituskaudessa ratkaista. Tämä hallitus jatkaa pitkäjänteistä liikuntapolitiikkaa tavoitteena lisätä kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä liikunnan ja liikkumisen keinoin.

- Me tiedämme, että riittävä liikunta kehittää motorisia taitoja, vaikuttaa oppimiseen, pitää yllä hyvää mielenterveyttä ja ikäihmisten toimintakykyä. Liikkeen lisäämisellä turvataan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa.

Ministerin mukaan suomalaisen liikuntajärjestelmän kivijalka on paikallinen seuratoiminta ja niissä tehtävä vapaaehtoistyö. Urheiluseurat ovat Suomessa yli 150 vuoden ajan tarjonneet kansalaisille toimintahalun ja aktiivisuuden purkautumisen väylän hyväksytyissä ja arvostetuissa puitteissa. Seuratoiminta on ollut lähtökohdiltaan sosiaalisesti tasa-arvoinen toiminta-alue, jossa talkootyö ja yhteisöllisyys ovat luoneet mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa työn tai opiskelun vastapainoksi.

- Urheilun rooli kansalaistoiminnan ytimessä merkitsee, että kyse on muustakin kuin liikunnasta. Liikunta ja urheilu ei ole yhteiskunnallisesta kehityksestä irrallaan oleva saareke, Bergqvist painotti.

- Yhteisellä ja yhdenvertaisella osallistumisella on arvo sinänsä. Monet merkit osoittavat, että yksilöiden halu vapautua vapaaehtoistyöstä maksamalla suoraa rahaa – on muilla yhteiskunnan sektoreilla lisääntynyt. Kansalaisyhteiskunnalle vapaaehtoistyöllä on kuitenkin – erityisesti paikallisella tasolla - elämänlaadun, vaikuttamisen, identiteetin ja yhtenäisyyden kannalta tärkeä ja kohottava merkitys.

Seuratoiminnassa olisi tulevaisuudessa tarpeellista kiinnittää enemmän huomiota myös siihen, miten ikäihmiset saadaan aiempaa vahvemmin mukaan niin itse liikkujiksi kuin vapaaehtoistoimijoiksi. Suomessa ja muissa länsimaissa ikäihmisten suhteellinen osuus väestöstä kasvaa vuosi vuodelta, joten meillä ei ole varaa jättää tämän aikaisempia sukupolvia paremmassa kunnossa olevan ikäihmisten ryhmän voimavaroja hyödyntämättä. Tämä on win-win-tilanne, joka kannattaa hyödyntää, ministeri Bergqvist korosti.

Konferenssin aloitus oli liikunnan juhlaa. Yleisön sydämiin tanssi Raatikon 55-vuotias Marja Korhola. Seniorit ovat siis resurssi, eivät reservi.

 

Harri Järvinen

Ministeri Sandra Bergqvist